Predmetna 2019/2020

Probno onlajn testiranje

Poštovani,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja oglasilo se u vezi sa planiranjem i sprovođenjem završnog ispita na kraju osnovne škole.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u zemlјi i mere koje je donela Vlada Republike Srbije, odluka o vremenu i načinu polaganja završnog ispita biće doneta naknadno, po okončanju zabrane kretanja.

Shodno tome donesena je odluka o prvom probnom onlajn testiranju koje će učenicima osmog razreda omogućiti samoprocenu znanja, a koji će biti u skladu sa trenutnim mogućnostima rada od kuće.

Svrha ovog testiranja je da učenici steknu uvid u to da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom.

Rezultati testa se, kao i ranije, neće ocenjivati, već će poslužiti za dalјe planiranje učenja, a ujedno pružiti realnija očekivanja od završnog ispita.

Onlajn tes (prvi probni završni ispit) za samoprocenu znanja će se realizovati preko platforme mojaucionica.gov.rs.Ućenici će parametre za pristup platformi dobiti od odeljenjskih starešina.

Već od 14. aprila 2020. godine učenici će moći da pristupe platformi kako bi proverili pristupne parametre, upoznali se sa okruženjem, pogledali uputstva i uradili demo test.

Demo test “Upoznaj okruženje za samoprocenu znanja” pripremio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Demo test će imati četiri pitanja kako bi učenici mogli da vide koji tip zadataka ih čeka na testu i moći će da se upoznaju sa načinom izrade.

Termini za onlajn testiranje:

  1. aprila 2020.- test iz srpskog/maternjeg jezika
  2. aprila.2020. - test iz matematike
  3. aprila 2020. - kombinovani test

 Svaki test će biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) kako bi učenici mogli da mu pristupe u vreme kada im  tehničke i druge mogućnosti dozvolјavaju.

Nakon što se prijave na platformu mojaucionica.gov.rs i to pristupnim parametrima koje dobija od razrednog starešine, učenik najpre bira jezik na kom će raditi, a zatim može da počne izradu testa.

Svaki učenik moći će samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno. To znači da kada započne test, mora i da ga završi u unapred predviđenom roku.

Na početku testiranja učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon isteka dvanaestočasovnog roka za rešavanje, kada će sa istim nalogom moći da pristupe platformi i analiziraju svoje zadatke.

Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane na kanalu RTS 3 u terminima koji će biti naknadno utvrđeni.

Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test, školama će biti dostupna sva tri testa u PDF formatu, tako da roditelјi mogu da dođu u školu i preuzmu ih uz poštovanje propisanih bezbedonosnih mera ili da ih eventualno škola odštampa i prosledi roditelјima.

Ove testove roditelјi neće vraćati školi već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju dobiti informaciju o postignuću ovih učenika i na osnovu toga dati  uputstva i materijale za dalјu pripremu za završni ispit.

Tags:

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu