Oglasi i javne nabavke

 

Dokument
 
Odluka o dodeli Ugovora-Spoljašnji radovi na sanaciji objekta Centralne škole u Leskovcu  preuzmi
Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koje se zakon ne primenjuje- Spoljašnji radovi na sanaciji objekta Centralne škole u Leskovcu  preuzmi
Plan nabavki izuzetih od primene zakona-2021 preuzmi
Plan javnih nabavki za 2021. godinu preuzmi
Odluka o dodeli Ugovora- OŠ Svetozar Marković preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda JN MV 01-2020 preuzmi
Konkursna dokumentacija JN MV 01-2020 preuzmi
Interni plan javnih nabavki -  2020.godina preuzmi
Interni plan javnih nabavki 2018. preuzmi
Interni plan nabavki -  2018.godina preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda - Tekuće popravke i održavanje toaleta u OŠ "Svetozar Marković"Leskovac preuzmi
Tekuće popravke i održavanje toaleta u OŠ "Svetozar Marković"Leskovac - Konkursna dokumentacja preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za JN MV 01-2019 preuzmi
Odluka o izmeni ugovora o izvodjenju radova preuzmi
"Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju fiskulturne sale "Partizan" JN-MB 5/2019-Konkursna dokumentacja preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku JN-MB 5/2019 preuzmi
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN-MB 5/2019 sa odgovorom na pitanje broj 1 preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za JN-MB 5/2019 preuzmi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru- JN-MB 5/2019 preuzmi

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu