Informator o radu i zaposlenima

Opšte o školi

Svoju osnovnu  delatnost škola  obavlja na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“ br.88/17), Zakona o osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“ br.55/13 i 101/17-dr.zakon), Statuta Osnovne škole „Svetozar Marković“, Pravilnika o kaledaru obrazovno-vaspitnog rada (Sl. glasnik RS, Prosvetni glasnik br.6/2017.) i drugih važećih zakona i podzakonskih akata, kao i  kolektivnih ugovora.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu