Polazak deteta u školu je jedan od najvažnijih faktora detetovog psihofičkog razvoja. Školsko okruženje i ražim rada određuju stepen fizičke aktivnosti učenika.

U velikoj meri savremeni život porodica uslovio je nedovoljan stepen fizičke aktivnosti dece  (prekomerno korišćenje savremenih tehnoloških sredstava komunikacije, boravak  u zatvorenom prostoru, loši materijalni uslovi, nedostatak igrališta i parkova), a boravkom  u školi  se dodatno povećava i ograničava.

„Pokrenimo našu decu“  je program koji su pokrenuli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Aqua Viva na osnovu zabrinjavajućih podataka i rezultata vezanih za fizičku aktivnost i zdravstveno stanje dece.

Prema rezultatima nekih istraživanja 70% dece u Srbiji je nedovoljno fizički aktivno, svako peto dete u Srbiji ima loše držanje tela i svako četvrto dete je gojazno.

Cilj programa  je prevencija nastanka deformiteta kičmenog stuba i tela uopšte primenom odgovarajućih preventivnih vežbi u skladu sa uzrastom učenika, kao i produženje vremena na minimum 60 minuta koje će deca u budućnosti provesti u svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti po preporuci Svetske zdravstvene organizacije.

Fizička aktivnost se može definisati kao svako telesno kretanje, nastalo  radom skeletnih mišića, a rezultat tog rada je energetska potrošnja i ona obuhvata aktivnosti svih inteziteta.

Fizička aktivnost nije isto što i fizičko vežbanje. Fizičko vežbanje je podvrsta fizičke aktivnosti . Fizička aktivnost , uključuje vežbanje , ali i druge aktivnosti koje podrazumevaju kretanje tela kao što su igranje, rad na poslu, aktivan transport, kućne poslove i rekreativne aktivnosti.

Celokupan program „Pokrenimo našu decu“  sačinjenjn je od:

  • vežbi za prevenciju ravnog stopala
  • vežbi za prevenciju posturalnih poremećaja na kičmenom stubu (prevencija kifotičnog, lordotičnog i skoliotičnog držanja), i
  • povećanja same fizičke aktivnosti učenika.   

Program se bavi edukacijom učitelja za primenu svakodnevnih preventivnih vežbi u trajanju od 15 minuta, ali ono što je veoma značajno jeste posredna edukacija dece i roditelja o značaju svakodnevne primene fizičkih aktivnosti za zdravlje , kako njihove dece, tako njih samih.

Program sadrži tri modela.

Modeli Pokrenimo nasu decu

Aktivnosti iz prvog modela prilagođene su radu u učionici , sali ili posebnim prostorijama koje ispunjavaju zdravstveno-higijenske uslove. Mogu biti vežbe za stopala, vežbe sa stolicom , palicom ili vođena fantazija. 

Drugi model su igre uz muziku.

Treći model predstavljaju aktivnosti u školskom dvorištu i vezane su za godišnja doba.

Data je mogućnost proširenja projekta  novim idejama vezanim za aktivan život učenika u školi.

Pokrenimo našu decu u OŠ "Svetozar Marković" 

U OŠ „Svetozar Marković“  izvršena je primarna obuka koordinatora, a kasnije i sekundarna obuka svih učitelja u školi.

Od marta 2017. godine ovaj program fizičke aktivnosti se implementira  u svakodnevni nastavni dan u  zavisnosti od mogućnosti i uslova za rad u učionicama i školskom dvorištu. Od školske 2017/18. godine postao je i sastavni deo Godišnjeg plana rada škole.

 

Priručnik za vežbanje

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu