Prava deteta

Deca i njihova prava

Svako društvo očekuje da njegova deca odrastu u zrele i produktivne članove društva, spremne da razumeju i poštuju prava drugih. 

Međutim, ne možemo to očekivati ako kao društvo zanemarujemo i uskraćujemo deci njihova osnovna prava.

I danas, u 21. veku, slobodno možemo reći da su prava dece, širom sveta, ugrožena. Deca trpe nasilje u porodici, školi, na ulici, navode ih na korišćenje droge, radno se angažuju na poslovima koji štete njihovom zdravlju i razvoju i potpuno se lišavaju prava na odmor i zabavu. Mnoga deca nikad ne završe školu i to najčešće devojčice ili hendikepirana deca. Zbog ugrožavanja prava na zdravstvenu zaštitu mnoga deca umiru od bolesti koje se danas uspešno mogu lečiti. Glad, zagađena voda i okolina još jedan su uzrok bolesti i smrti kod dece. U zemljama zahvaćenim ratom mnoga deca postaju vojnici, trpe torture i lišavanje slobode...

Nepoštovanje prava dece nije nešto što pogađa samo decu. Pitanja prava dece tiču se svakoga i utiču na život svih nas. Zato je neophodno da odrasli i deca, širom sveta, razumeju pojam prava, da znaju koja su njihova, da nauče da saosećaju sa onima kojima su ta prava ugrožena i da budu osposobljeni da preduzimaju akcije u korist svojih prava i prava drugih.

Konvencija o pravima deteta

Konvencija o pravima deteta predstavlja prvi međunarodni dokument o zaštiti i unapređenju razvoja dece, koji se posebno i sveobuhvatno bavi pravima deteta i koji ima obavezujući karakter. On sadrži 54 prava dece, a svaka država i svako društvo u obavezi je da zaštiti decu i njihova prava. Nastao je iz potrebe da se sva deca na ovoj planeti zaštite i da im se obezbedi lepo i bezbrižno detinjstvo.

Neka od prava dece i njihove ilustracije

Navešćemo neka od prava dece  koja su obuhvaćena Konvencijom o pravima deteta, a ilustracije prava smo sami uradili.

Član 1.

pravo 1

Pravo da budem dete do svoje osamnaeste godine.

Član 2.

pravo 2

Pravo da budu zaštićena od svih oblika diskriminacije.

Član 9.

pravo 9

Pravo da živi sa svojim roditeljima.

Član 13.

pravo 13

Pravo da slobodno izražavaju svoje mišljenje.

Član 17.

pravo 17

Pravo na pristup informacijama putem različitih sredstava informisanja.

Član 23.

pravo 23

Pravo na posebnu brigu i obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju.

Član 24.

pravo 24

Pravo na zdravstvenu zaštitu.

Član 28.

pravo 28

Pravo na obrazovanje.

Član 30.

pravo 30

Pravo na sopstvenu kulturu, jezik i religiju.

Član 31.

pravo 31

Pravo na odmor, rekreaciju i igru.

Član 32.

pravo 32

Pravo da ne radi ono što je opasno i što ga ometa u razvoju.

 Član 33.

pravo 33

Pravo na zaštitu od droga 

Član 35.

pravo 35

Pravo da bude zaštićeno od otmice, prodaje i trgovine decom.

Član 37.

pravo 37

Pravo da ne bude podvrgnuto mučenju, kažnjavanju, nezakonitom hapšenju  i lišavanju slobode.

Član 38.

pravo 38

Pravo da ne učestvuju u oružanom sukobu, niti da budu regrutovana u vojsku.

 

I nemojte zaboraviti da, pored prava, imate i OBAVEZE! 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu