Predmetna 2018/2019

Dan devojčica

“Dan devojčica”  koji se tradicionalno obeležava poslednjeg četvrtka u aprilu,realizovan je i ove godine u Školi za tekstil i dizajn u organizaciji GIZ-a  i  Regionalnog Tima za profesionalnu orijentaciju.

Pored radionica koje su bile organizovane u školi,naše osmakinje su sa nastavnicom Vesnom  posetile kompaniju Autostop Interiors.

“Dan devojčica” je manifestacija međunarodnog karaktera koja ima za cilj da se devojčice  osnaže da se prilikom odabira svojih profesija i budućih karijernih puteva rukovode ličnim interesovanjima, sposobnostima i talentima, a ne stereotipnom podelom na „muška“ i „ženska“ zanimanja.

Program je zamišljen kao dan kada devojčice posećuju izabrane kompanije, institucije ili srednje škole, i tako dobijaju priliku da na neposredan način uvide koje su mogućnosti, izazovi i perspektive obrazovanja i rada u zanimanjima u kojima su žene u manjoj meri profesionalno zastupljene. Tog dana devojčice imaju priliku da se upoznaju i razgovaraju sa uspešnim ženama iz sveta preduzetništva, inženjerstva, IT sektora, zanatsko-tehničkih zanimanja i drugih profesija netipičnih za žene.

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu