Predmetna 2018/2019

Radionca "Romsko dete slika"

Dom kulture Roma iz leskovca u sa radnji sa Domom kulture iz Vučja i dve osnovne škole, “Svetozar Marković” i “Petar Tasić” organizovao je sedmu po redu likovnu koloniju pod nazivom  “Romsko dete slika”.

Na likovnoj koloniji učestvovalo je dvadesetak učenika, a u slikanju njihovih radova pomagao im je poznati leskovački slikar Bratislav Anđelković.

U dosadašnjim radionicama ovog tipa učestvovalo je preko 200 dece romske nacionalnosti.

Romsko dete slika

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu