Predmetna 2022/2023

Od čestice do organizma

Povodom dana škole je u  utorak 13.decembra 2022.  godine ,održana je radionica u kojoj su  kroz spoj biologije ,hemilje  i umetnosti  učenici učestvovali u demonstraciji holističkog pristupa kreacije organizma.

Zanimljive  prezentacije,  kviz i  asocijacije na temu  “Od čestice do organizma”,pripremili su i prezentovali Milica Stojanović (7-2), Teodora Kostić (7-2), Uroš Gajić (8-3) i Đorđe Tolić (8-2).

Ove aktivnosti okupirale su pažnju brojnih učenika, koji su se smenjivali tokom četiri školska časa.

Sastavni deo ove manifestacije bila je i izrada modela molekula u vidu nakita i crteža .

Radionicu su sa učenicima realizovale nastavnice biologije (Svetlana Nikolić) ,likovne kulture   (Neda Cakić) i hemije (Vesna Stojanović).

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu