Razredna - 2017/2018

Tematski dan u 3. razredu - Rak Krojač

Dana 23.05. i 24. 05. 2018. godine, u odeljenjima 3/1, 3/2 i 3/3 realizovan je tematski dan "Rak Krojač".

Motivi iz istoimenog teksta Desanke Maksimović bili su prisutnim u svim aktivnostima na časovima srpskig jezika, matematika i likovne kulture i narodne tradicije (analiza teksta na času srpskog jezika, rešavanje zadataka na času matematike, lutkarska predstava i kreiranje odeće glavnih junaka na času likovne kulture i zanatlija krojač na času narodne tradicije).

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu