Razredna - 2017/2018

Trećaci u Despotovcu - rekreativna nastava

Dana 4.5.2018.godine učenici trećeg razreda  i njihovi učitelji krenuli su na nastavu u prirodi na relaciji Leskovac – Despotovac – Jagodina –Leskovac.

Nakon uobičajene kontrole od strane saobraćajne policije, u  8 časova i 30 minuta autobus prevoznika ,,Frenki“ krenuo je ka Despotovcu. U toku prijatnog putovanja  u istočnu Srbiju napravljena je jedna pauza za doručak. Usput je posećen manastir Ravanica i tom prilikom  učenici su se upoznali sa osnovnim istorijskim podacima o zadužbini kneza Lazara.

 

Kada su stigli u Despotovac,učenici  i učitelji su se smestili u konačištu,,Resava“ ,na obali reke Resave.Tu su proveli šest dana, a za njihov prijatan boravak pobrinuli su se vlasnici i osoblje konačišta, animatori i rekreatori. Deca su uživala u dugim šetnjama,predivnoj prirodi, sportskim i zabavnim aktivnostima. Od lokaliteta u samom Despotovcu, njegovoj bližoj i daljoj okolini posećeni su: centar grada i spomenik despota Stefana Lazarevića, OŠ,,Despot Stefan Lazarević“,crkva Svete Trojice, manastir Manasija, Resavska pećina, kompleks Lisine i vodopad Veliki Buk, Park minijatura srpskih mnastira. U toku svake šetnje učenici su se kretali u bezbedno organizovanim kolonama, u pratnji svojih učitelja, rekreatora i lekara.Usvojili su mnoga znanja o bogatom kulturno- istorijskom nasleđu ovog kraja. U popodnevnim sportskim aktivnostima naučili su nove štafetne i elementarne igre

 

Četvrtog dana boravka učestvovali su u sportskom nadmetanju sa učenicima OŠ,,Prvi maj “ iz Niša .Učestvovanje u ovim aktivnostima uticalo je povoljno na zdravlje učenika, na jačanje fizičke kondicije i povećanje spretnosti. Posebnu radost za decu predstavljale su večernje zabave sa animatorkom.

U toku boravka nije bilo nikakvih zdravstvenih problema sa učenicima. Doktorka je bila u neposrednoj blizini učenika u toku dana i noći. Išla je u svaku šetnju i prisustvovala svakoj aktivnosti.U pogledu smeštaja, ishrane, animacije i zdravstvene zaštite konačište ,,Resava“ je ispunilo sva očekivanja dece i učitelja.

Sedmog dana nastave u prirodi(10.5.2018.godine) ,posle srdačnog rastanka sa osobljem konačišta, grupa učenika i učitelja  krenula je u Jagodinu. Posetili su zoološki vrt,a zatim krenuli ka Leskovcu. Stigli su u Leskovac u 16 časova i 30 minuta.

Zahvaljujući divnim trenucima provedenim u Despotovcu, ova nastava u prirodi će dugo ostati u sećanju svih učesnika.

Aktiv učitelja trećeg razreda

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu