Školski časopis

Poštovani čitaoci,

Redakcija „Pčelice” se trudi da vam svake godine bude prepoznatlјiva, zanimlјiva, ali i da u njoj pronađete informacije o školi koje su vam važne. Prošle školske godine počeo je sa radom sajt škole, koji beleži sve vaše uspehe i aktivnosti pa smo za ovaj broj pripremili samo one koje su obeležile razne vidove saradnje, jer je tema ovogodišnjeg časopisa upravo to – partnerski odnos, timski rad, rečju – saradnja.

Kako biramo saradnike? Da li su to prijatelјi ili lјudi od struke koji nam mogu pomoći? Da li saradnički odnos može prerasti u prijatelјstvo?

Kada radimo u timu, važno je da svako ima jasne zadatke, ali će uvek dve i tri glave misliti bolјe nego jedna. Pomislite koliko puta su vam se zadaci učinili nemogućim sve dok niste u grupi počeli da savladavate prepreku po prepreku do konačnog cilјa.

Saradnici nisu oni koji razmišlјaju kao vi, naprotiv, u timu je važno poverenje, a onda se lako sve različite ideje sliju u jednu zajedničku – najbolјu.

Zato je važno negovati partnerski duh, svaki uspeh u grupi je veći. Tada se ne radujete samo zbog sebe, već i zbog svih koji su sa vama učestvovali – kao u sportu.

Pitali smo nastavnike, učenike, stručne saradnike i direktora škole  koga bi birali za saradnike za određene projekte.

A kad smo kod pitanja, pitali smo i Tićmija sve i svašta, jer vam u ovom broju donosimo intervju sa njim; ponosno predstavili one najbolјe na takmičenjima u protekloj školskoj godini i naravno, potrudili se da vaša likovna i literarna ostvarenja dobiju zasluženu pažnju.

Uživajte u svojoj „Pčelici”, jer smo mi uživali pripremajući je za vas.

 

Preuzmi Pčelicu 5  

 

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu